Nawigacja

Administracja

ASYSTENT/-KA BIURA

Nr ref. AB 1218

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura,
 • wsparcie administracyjno - organizacyjne,
 • współpraca z Dyrekcją i innymi działami firmy,
 • obsługa recepcyjna; prowadzenie ewidencji gości, prowadzenie kalendarza spotkań oraz organizacja spotkań, obsługa połączeń telefonicznych,
 • zapewnienie sprawnego obiegu informacji i dokumentów,
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomości pakietu MS Office
 • samodzielności oraz wysokiej umiejętności organizacji pracy własnej,
 • komunikatywności,
 • zaangażowania i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:

 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • pakiet benefitów (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie
 • kartę MultiSport/dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne
 • naukę języka angielskiego

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: AB 1218

do góry