Nawigacja

Administracja

Specjalista ds. personalnych

Nr ref. ZHR 0619; Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • wprowadzanie oraz kontrola danych w systemie kadrowo – płacowym,
 • monitoring terminów badań lekarskich,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych, w tym sprawozdań do GUS,
 • bieżąca obsługa kadrowa pracowników.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • minimum 4-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty ds. personalnych,
 • wykształcenia wyższego (wykształcenie kierunkowe mile widziane),
 • ugruntowanej wiedzy z zakresu prawa pracy,
 • praktycznej znajomości programu TETA (mile widziana znajomość programu Symfonia),
 • dobrej znajomości MS Office,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • samodzielności i rzetelności,
 • komunikatywności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • możliwość nauki języka angielskiego w godzinach pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ZHR 0619

do góry