Nawigacja

Doradcy Dyrektora i Indywidualni Specjaliści

Asystent ds. komunikacji wewnętrznej

Nr ref.: AKW 0619

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • opracowywanie i realizowanie planu komunikacji wewnętrznej przy współpracy z kadrą zarządzającą,
 • wspieranie komunikacji wewnętrznej kluczowych projektów,
 • tworzenie materiałów promocyjnych na użytek wewnętrzny,
 • zarządzanie intranetem i mediami społecznościowymi w zakresie komunikacji wewnętrznej,
 • wsparcie managerów w procesie komunikacji wewnętrznej,
 • realizacja i koordynacja działań z zakresu komunikacji służących zwiększaniu zaangażowania pracowników,
 • organizacja eventów wewnętrznych,
 • mierzenie i raportowanie wyników, przygotowywanie prezentacji, przedstawiających efekty pracy.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • biegłej znajomości języka angielskiego (znajomość drugiego języka obcego mile widziana);
 • ogólnej znajomości problematyki technicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji;
 • ogólnej znajomości problematyki nowoczesnej edukacji (szkoły podstawowe i średnie);
 • dobrej znajomości serwisów społecznościowych i trendów komunikacji w social media (w szczególności fb, Twitter);
 • umiejętności redagowania krótkich tekstów na potrzeby mediów społecznościowych;
 • gotowości do częstych wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • pracę z kluczowymi osobami w organizacji,
 • częste wyjazdy krajowe i zagraniczne,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • szkolenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pakiet benefitów (karta Multispoirt, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Funkcje„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: AKW 0619

do góry