Nawigacja

Dział Bezpieczeństwa

Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Nr ref.: SBT 0319; Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (TI),
 • realizacja zadań związanych z obsługą procesów SZBI,
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa TI,
 • określanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa TI,
 • wsparcie w przygotowaniu raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa TI,
 • identyfikacja ryzyka w obszarach bezpieczeństwa TI,
 • wsparcie w analizie ryzyka w obszarach bezpieczeństwa TI na podstawie zleconych kryteriów,
 • współpraca z audytem wewnętrznym w charakterze eksperta.

Główne zadania stawiane Kandydatom:

 • wykształcenie wyższe, kierunek informatyczny lub pokrewny,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, na stanowisku administratora systemów TI lub administratora bezpieczeństwa systemów TI,
 • bardzo dobra znajomość środowiska Microsoft Windows Server, Active Directory – wersje 2008 i 2012, dodatkowymi atutami będą znajomość wersji 2016 oraz certyfikaty potwierdzające powyższe kwalifikacje,
 • dobra znajomość praktyczna zarządzania systemami różnymi operacyjnymi,
 • dobra znajomość praktyczna zagadnień sieciowych (TCP/IP) oraz wirtualizacji (środowiska VMware, Hyper-V),
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 • wysoki poziom etyki zawodowej,
 • zaangażowanie i komunikatywność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość systemów i technologii zabezpieczeń oraz zarządzania i monitorowania systemów pod kątem bezpieczeństwa będzie dodatkowym atutem.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat),
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • naukę języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie, na adres rekrutacja@nask.pl , CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry