Nawigacja

Dział Bezpiecznej Gospodarki Cyfrowej

Młodszy specjalista ds. ćwiczeń i szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa

Nr ref.: ZĆS 1218

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • wsparcie planowania i przeprowadzania ćwiczeń i szkoleń,
 • wsparcie przeprowadzania ewaluacji ćwiczeń i szkoleń,
 • opracowywanie materiałów i publikacji dotyczących ćwiczeń i szkoleń,
 • organizacja spotkań roboczych i planistycznych,
 • redagowanie pism urzędowych i materiałów informacyjnych,
 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych dla partnerów NASK w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • współpraca z innymi komórkami NASK przy organizacji ćwiczeń i szkoleń.

Zgłoś się do nas jeśli:

 • orientujesz się w zagadnieniach z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii,
 • masz wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
 • masz wiedzę z zakresu organizacji ćwiczeń lub szkoleń,
 • posiadasz wyższe wykształcenie lub jesteś studentem ostatniego roku studiów magisterskich,
 • znasz język angielski na poziomie umożliwiającym prowadzenie korespondencji i komunikację,
 • posiadasz samodzielność w realizacji i rozwiązywaniu problemów,
 • masz dobrą organizację pracy,
 • masz lub wyrazisz zgodę na poddanie się sprawdzeniu niezbędnemu do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE/NATO Confidential/UE Confidential.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w przygotowaniu materiałów informacyjnych lub publikacji,
 • doświadczenie w przygotowaniu szkoleń, ćwiczeń, spotkań lub warsztatów,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ZĆS 1218

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry