Nawigacja

Dział CERT Polska

Specjalista ds. rozwoju systemów w zespole CERT Polska

Nr ref.: SDRS 0418

Kluczowe zadania na tym stanowisku to:

 • projektowanie i implementacja narzędzi do monitorowania zagrożeń i przetwarzania informacji związanych z bezpieczeństwem IT,
 • planowanie rozwoju wewnętrznych systemów CERT Polska,
 • zapewnianie bezpieczeństwa i dostępności systemów.

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • posiadasz umiejętność analitycznego myślenia,
 • orientujesz się w zagadnieniach bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znasz podstawy administracji systemami GNU/Linux,
 • potrafisz programować w Pythonie,
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,
 • potrafisz i lubisz pracować w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemów baz danych, zarówno relacyjnych, jak i NoSQL,
 • umiejętność programowania w językach C/C++/JavaScript,
 • znajomość zwinnych metodyk prowadzenia projektów,
 • doświadczenie z systemami wykrywania włamań (IDS),
 • umiejętność zabezpieczanie systemów (hardening).

Naszym pracownikom oferujemy:

 • unikalną możliwość pracy z systemami bezpieczeństwa poziomu krajowego,
 • miejsce w doświadczonym i przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju i realizacji własnych zainteresowań związanych z profilem pracy,
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa,
 • udział w nowatorskich międzynarodowych projektach we współpracy z renomowanymi światowymi ośrodkami,
 • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach,
 • elastyczne godziny i wymiar pracy (minimum ½ etatu),
 • bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, nauka języków obcych, atrakcyjny system premiowy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: SDRS 0418

W przypadku pozytywnej weryfikacji nadesłanej aplikacji, niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy. Powodzenia!

do góry