Nawigacja

Dział CERT Polska

Operator w Zespole Monitoringu i Wstępnego Rozpoznania

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: ZMWR 0718

Jako członek naszej ekipy będziesz miał(a) niesamowitą okazję poznać tajniki pracy operatora Zespołu Monitoringu i Wstępnego Rozpoznania – osoby, która jako pierwsza ma styczność ze zgłoszeniami dotyczącymi naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, które otrzymujemy. Operator sprawdza, analizuje i klasyfikuje zgłoszenia, które następnie wspólnie z resztą Zespołu CERT Polska rozwiązujemy. Jeśli interesujesz się tematyką sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także lubisz pomagać innym rozwiązywać problemy – ta praca jest właśnie dla Ciebie!

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • obsługa zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • monitorowanie bieżących trendów i zagrożeń z obszaru cybersecurity,
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu w zakresie analizy i rozwiązywania zgłoszeń,
 • współpraca i kontakt z podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji obsługi incydentów,
 • praca zmianowa w trybie dyżurów.

Główne wymagania stawiane kandydatom to:

 • dobra znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • podstawowa znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • umiejętność szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym,
 • chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • wrodzona ciekawość,
 • komunikatywność.

Mile widziane:

 • znajomość administracji systemami Windows oraz Linux,
 • umiejętność programowania w dowolnym języku na poziomie podstawowym,
 • znajomość języka rosyjskiego.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • miłą atmosferę i stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w naszym zespole,
 • elastyczny grafik (praca zmianowa),
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • ciekawą ścieżkę kariery, możliwość awansu w strukturze zespołu / pionu,
 • bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, MultiSport).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści (aplikacje nie zawierające klauzuli nie będą brać udziału w procesie rekrutacyjnym):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że  :

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i  zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ZMWR 0718.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
 

do góry