Nawigacja

Dział Integracji Projektów

Specjalista ds. bezpieczeństwa / integrator

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: LID 0417

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wykształcenie wyższe informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa (np. Firewall, IPS/IDS, VPN),
 • znajomość rozwiązań wiodących producentów (np. Cisco Systems, Checkpoint, Juniper, Microsoft, Fortinet, F5 i innych),
 • dobra znajomość typowych usług sieciowych oraz umiejętność administrowania systemami Unix,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • doświadczenie w uczestniczeniu/prowadzeniu projektów wdrożeniowych,
 • znajomość systemów i technologii sieci SAN (macierze, biblioteki taśmowe, przełączniki FC),
 • znajomość technologii i systemów backupu i archiwizacji,
 • dobra znajomość i umiejętność administrowania systemami i głównymi aplikacjami Windows,
 • znajomość środowisk programistycznych i aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii Webowych (między innymi Java, Javascript, ActiveX, .NET, Ruby, Ajax),
 • posiadanie certyfikatów dokumentujących wiedzę z zakresu wymienionych wyżej technologii i rozwiązań teleinformatycznych,
 • umiejętność przeprowadzania publicznych prezentacji,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

    Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • udział w projektach i wdrożeniach systemów teleinformatycznych,
 • opiniowanie i konsultacje projektów teleinformatycznych pod kątem bezpieczeństwa,
 • prowadzenie projektów w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
 • prowadzenie analiz i przygotowywanie raportów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • wsparcie techniczne w procesie sprzedaży i przygotowaniu ofert.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji
 • szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: LID 0417

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry