Nawigacja

Dział Integracji Projektów

Starszy specjalista ds. obsługi incydentów bezpieczeństwa

Nr ref: NIRT 0818; Miejsce pracy: Warszawa, Kolska 12

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • kartę MultiSport,
 • ubezpieczenie na życie
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne,
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • obsługa incydentów bezpieczeństwa zgłaszanych przez Klientów komercyjnych w zakresie świadczonej usługi typu Cyber Threat Intelligence (CTI) zgodnie z warunkami SLA,
 • monitorowanie operacyjnych źródeł informacji o cyberzagrożeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo teleinformatyczne chronionych Klientów,
 • stała analiza i selekcja informacji o zagrożeniach, oraz przygotowywanie zwartych i klarownych informacji dotyczących analizowanego zagadnienia dla Klientów komercyjnych,
 • opracowywanie operacyjnej informacji przekazywanej do Klientów usługi CTI,
 • ścisła współpraca z innymi liniami wsparcia realizującymi usługę CTI,
 • udział w wewnętrznych projektach informatycznych,
 • udział w cyklicznych spotkaniach u Klientów komercyjnych, będących odbiorcami usług z obszaru cyberbezpieczeństwa,
 • dokumentowanie prowadzonych działań operacyjnych,
 • przygotowywanie merytoryczne informacji i cyklicznych raportów przekazywanych do odbiorców komercyjnych,
 • zbieranie potrzeb i wymagań Klientów, w celu planowania zrównoważonego rozwoju świadczonych usług,
 • świadczenie usług konsultacji zdalnych oraz on-site w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługiwanych Incydentów,
 • pełnienie wyznaczonych dyżurów on-call po godzinach pracy.

Od Kandydatów wymagamy:

 • dobrej znajomości technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • praktycznej znajomości rozwiązań bezpieczeństwa systemów końcowych (antywirusy, HIPS, DLP, logi systemowe),
 • znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa IT (w szczególności obszaru usług Cyber Threat Intelligence i Threat Hunting),
 • orientacji pro biznesowej,
 • umiejętności przetwarzania i analizowania dużej ilości danych,
 • umiejętności realizowania zadań objętych procesem wsparcia sprzedaży (presales),
 • umiejętności szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy zespołowej,
 • odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań,
 • skuteczności w osiąganiu stawianych celów,
 • umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie posiadanych uprawnień,
 • komunikatywności,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • gotowości do podnoszenia kwalifikacji.

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie doświadczenia, udokumentowanej wiedzy lub certyfikatów z obszaru zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • znajomość języka rosyjskiego,
 • znajomość języków skryptowych (Python, Ruby, PowerShell, bash).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: NIRT 0818.

do góry