Nawigacja

Dział Rozwoju Produktów i Komercjalizacji

Manager ds. transferu technologii

Nr ref.: MTT 0419

Osoba zatrudniona na stanowisku managera ds. transferu technologii odpowiedzialna będzie za komunikację z Pionem Badań i Rozwoju, definiowanie strategii komercjalizacji, opracowywanie koncepcji komunikacji z partnerami technologicznymi i biznesowymi, wprowadzanie na rynek nowych usług i zarządzanie obecnym portfolio produktów NASK.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wykształcenie wyższe,
 • w przypadku wykształcenia humanistycznego koniecznym warunkiem jest znajomość zagadnień technicznych w stopniu pozwalającym na swobodne zgłębianie nowych tematów. Nie wymagamy znajomości technologii z branży cyberbezpieczeństwa lub produkcji oprogramowania, lecz doświadczenia lub intuicji, które pozwolą te technologie poznać i zrozumieć na poziomie komunikacji biznesowej,
 • doświadczenie w przygotowaniu materiałów prezentacyjnych, z uwzględnieniem estetycznej wizualizacji komunikatu,
 • umiejętność przygotowywania materiałów tekstowych,
 • kreatywne, nieszablonowe myślenie,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność, terminowość i inicjatywa,
 • umiejętność syntezy informacji,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • praktyczne doświadczenie w organizacji projektów B+R, lub komercjalizacji ich wyników,
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków grantowych lub projektowych,
 • obsługa zaawansowanych narzędzi graficznych,
 • znajomość zagadnień organizacji sprzedaży B2B oraz zagadnień bezpieczeństwa ICT.

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie koncepcji nowych produktów teleinformatycznych we współpracy z zespołami badawczymi i technicznymi zespołami rozwojowymi,
 • opiniowanie i konsultacje projektów teleinformatycznych pod kątem ich komercjalizacji,
 • opracowywanie i realizacja koncepcji komunikacji obecnych i nowych produktów z uwzględnieniem różnych typów odbiorców,
 • koordynowanie projektów produktowych,
 • tworzenie komunikatów wizualno-tekstowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w miejscu, które łączy w sobie zalety stabilnej państwowej instytucji i dynamikę komercyjnego gracza,
 • różnorodność realizowanych zadań,
 • możliwość przejmowania inicjatywy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • pracę z najnowszymi technologiami,
 • miłą atmosferę oraz atrakcyjny pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie, na adres rekrutacja@nask.pl , CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W zgłoszeniach prosimy powoływać się na nr referencyjny MIT 0419.

do góry