Nawigacja

Dział Rozwoju Produktów i Komercjalizacji

Menedżer Produktu

Nr ref.: MPR 0918

Osoba zatrudniona na stanowisku Menedżera Produktu odpowiedzialna będzie za definiowanie strategii produktowej w zakresie zarządzanych usług, definiowanie, opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych usług oraz zarządzanie obecnym portfolio produktów NASK.

Oferujemy:

 • różnorodność realizowanych zadań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę z najnowszymi technologiami,
 • miłą atmosferę pracy oraz atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, nauka języka angielskiego).

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie nowych produktów teleinformatycznych we współpracy z zespołami badawczymi i technicznymi zespołami rozwojowymi,
 • opiniowanie i konsultacje projektów teleinformatycznych pod kątem ich komercjalizacji,
 • prowadzenie analiz i przygotowywanie biznes planów,
 • koordynowanie projektów produktowych,
 • wsparcie techniczne w procesie sprzedaży i przygotowaniu ofert.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wykształcenie wyższe techniczne (ICT) lub z obszaru zarządzania,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży ICT,
 • dobra znajomość zagadnień branży technologii cyberbezpieczeństwa i/lub produkcji oprogramowania,
 • doświadczenie w zarządzaniu produktami B2B, w tym pozycjonowaniu i wprowadzaniu produktów własnych na rynek ,
 • umiejętność badania rynku i analizy wyników,
 • umiejętność budżetowania, analizy i prognozowania sprzedaży,
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów i współpracy z biurem zarządzania projektami,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność, terminowość i inicjatywa,
 • umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy.

Dodatkowym atutem będzie :

 • praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub organizacji projektów B+R,
 • praktyczne doświadczenie w komercjalizacji wyników projektów B+R,
 • znajomość zagadnień organizacji sprzedaży B2B oraz zagadnień bezpieczeństwa ICT,
 • doświadczenie w tworzeniu produktów softwarowych oferowanych w modelu chmury (SaaS, PaaS)

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij CV oraz list motywacyjny na adres rekrutacja@nask.pl. Dokumenty opatrz klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: MPR 0918.

do góry