Nawigacja

Dział Rozwoju Produktów i Komercjalizacji

Młodszy Menedżer Produktu

Nr ref.: MMP 0517

Osoba zatrudniona na stanowisku Młodszego Menedżera Produktu będzie wspierała w codziennej pracy Menadżerów Produktów oraz samodzielnie realizowała wybrane projekty produktowe. Do jej zadań należeć będzie również wsparcie sił sprzedaży w działaniach handlowych, w tym prowadzenie szkoleń i prezentacji oraz udział w ciekawych projektach wewnętrznych.  

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:  

 • wykształcenie wyższe techniczne (ICT) lub z obszaru zarządzania,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży ICT,
 • dobra znajomość zagadnień branży technologii cyberbezpieczeństwa i/lub produkcji oprogramowania,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia analiz i przygotowywania rekomendacji,
 • znajomość metodyk prowadzenia projektów,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność, terminowość i inicjatywa,
 • umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • praktyczne doświadczenie we współpracy z zespołami badawczo-rozwojowymi,
 • znajomość zagadnień organizacji sprzedaży B2B oraz zagadnień bezpieczeństwa ICT,
 • doświadczenie w projektach tworzenia usług w chmurze (SaaS, PaaS).

  Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:  

 • wspieranie Menedżerów Produktów w opracowywaniu nowych produktów, teleinformatycznych we współpracy z zespołami badawczymi i technicznymi zespołami rozwojowymi,
 • prowadzenie analiz i przygotowywanie elementów biznes planów,
 • operacyjna organizacja współpracy z partnerami technologicznymi,
 • wsparcie merytoryczne w procesie sprzedaży i przygotowaniu ofert.

Oferujemy:

 • różnorodność realizowanych zadań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę z najnowszymi technologiami,
 • miłą atmosferę oraz pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: MMP 0517

W przypadku pozytywnej weryfikacji nadesłanej aplikacji, niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy. Powodzenia!

do góry