Nawigacja

Dział Zarządzania Infrastrukturą NASK

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

nr ref. ASI 0618

Naszym pracownikom oferujemy:

 • dostęp do najnowszych technologii,
 • pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • administracja serwerami z systemami Windows i Linux,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemom i rozwiązywanie bieżących problemów,
 • konfiguracja hardware,
 • administracja aplikacjami księgowymi, bilingowymi, obiegiem dokumentów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa baz danych,
 • przygotowanie zakupów sprzętu i oprogramowania,
 • zapewnienie ochrony antywirusowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego informatycznego (mile widziani także studenci ostatniego roku kierunków informatyka, telekomunikacja, elektronika),
 • doświadczenia w administracji bazami danych ORACLE i/lub MS SQL,
 • znajomości SQL,
 • doświadczenia w MS Reporting Services,
 • znajomości najnowszych systemów operacyjnych Windows i Linux,
 • doświadczenia przy upgradach systemów operacyjnych do nowszych wersji,
 • umiejętności analitycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość innych baz danych

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści (aplikacje nie zawierające klauzuli nie będą brać udziału w procesie rekrutacyjnym):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że  :

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i  zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ASI 0618.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry