Nawigacja

Dział Zarządzania Infrastrukturą NASK

Inżynier ds. sieci NASK

Nr ref.: DZIN 1218

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • kartę MultiSport,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne,
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • analizowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej,
 • rejestrowanie, klasyfikowanie oraz obsługa zgłoszeń firmy wykonawczej utrzymującej sieć telekomunikacyjną,
 • wsparcie wewnętrzne dla innych inżynierów i specjalistów z NASK i  firmy wykonawczej utrzymującej sieć, w opracowywaniu i wdrażaniu projektów związanych z modernizacją sieci telekomunikacyjnej NASK,
 • opiniowanie projektów wdrożeniowych i dokumentacji powykonawczej.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • znajomości technologii sieci IP z praktyczną wiedzą dot. systemów routerów (Juniper, Cisco), przełączników (Juniper, Cisco), firewalli (Juniper, Fortigate) lub innych na poziomie podstawowym – wymagana jest praktyczna znajomość konfiguracji urządzeń,
 • co najmniej 2 letniego doświadczenia w realizacji wdrożeń i/lub utrzymaniu sieci telekomunikacyjnej oraz we wdrażaniu i obsłudze systemów zarządzania i paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej – wymagana jest praktyczna znajomość obsługi systemów zarządzania i paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej,
 • wykształcenia wyższego (kierunki: telekomunikacja, informatyka lub pokrewne),
 • nastawienia na realizację zadań i rozwój, wysokiej motywacji,
 • samodzielności, operatywności i odpowiedzialności,
 • umiejętności współpracy z wykonawcami,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej.

Dodatkowymi atutami będą:

 • prawo jazdy kat. B

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: DZIN 1218

do góry