Nawigacja

Dział Zarządzania Procesami i Projektami

Analityk Biznesowy

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: ZKP_AB 0217

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • Opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach rozwoju nowych rozwiązań;
 • Opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach modernizacji i rozwoju eksploatowanych i utrzymywanych przez NASK systemów, produktów, rozwiązań;
 • Prowadzenie procesu analizy biznesowej IT w ramach projektów poprzez definiowanie/ustalenie funkcjonalności całości rozwiązania oraz poszczególnych składowych (modułów);
 • Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemów w warstwie aplikacji, danych i mechanizmów integracyjnych;
 • Projektowanie procesów biznesowych realizujących wymagania klienta;
 • Transfer wiedzy procesowo - funkcjonalnej do zespołów wykonawczych;
 • Wsparcie w prowadzeniu szkoleń;
 • Wsparcie testów.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • Praktyczna znajomość notacji UML;
 • Praktyczna znajomość notacji BPMN;
 • Umiejętność specyfikowania przypadków użycia;
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i projektowej;
 • Ugruntowana wiedza i doświadczenie w obszarze analizy w projektach IT;
 • Znajomość zagadnień związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania;
 • Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca efektywne zapoznawanie się z dokumentacją;
 • Mile widziane:
  • Doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla sektora publicznego;
  • Uczestnictwo w projektach realizowanych przy użyciu metodyk zwinnych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • możliwość udziału w konferencjach;
 • szkolenia;
 • miłą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ZKP_AB 0217

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.  

do góry