Nawigacja

Dział Zarządzania Procesami i Projektami

KIEROWNIK PROJEKTU (PM – PROJECT MANAGER)

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: PM 0319

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • Planowanie i kierowanie realizacją dużych projektów informatycznych;
 • Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu;
 • Koordynacja działań i zarządzanie pracą zespołu projektowego;
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych;
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym;
 • Zarządzanie zmianami do planu bazowego projektu;
 • Współpraca z użytkownikami końcowymi, zespołem wewnętrznych specjalistów oraz dostawcami zewnętrznymi;
 • Nadzorowanie prac kilkunastoosobowego zespołu projektowego;
 • Tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego przepływu i jakości;
 • Cykliczne raportowanie statusu prowadzonych projektów.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • Wykształcenie informatyczne lub pokrewne;
 • Praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów w stopniu zaawansowanym (np. PRINCE2, PMP, Agile);
 • Praktyczna znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania, w tym znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań dla tworzonych systemów informatycznych;
 • Wiedza z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych;
 • Umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy;
 • Umiejętności przywódcze oraz budowania efektywnego zespołu;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym;
 • Samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty;
 • Gotowość do wystąpień publicznych;
 • Terminowość, rzetelność, wysoka kultura osobista;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych realizowanych dla sektora publicznego.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i projektach;
 • szkolenia;
 • miłą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: PM 0319

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

do góry