Nawigacja

e-Administracja

Programista ds. systemów e-Administracji

Miejsce pracy: Białystok; Nr ref.: DEV-B 0918

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę,
 • udział w dużych, unikalnych w skali kraju projektach z obszaru administracji publicznej,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę MultiSport lub dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • programowanie aplikacji zgodnie z założeniami projektowymi,
 • współpraca z zespołem programistów i realizacja założeń biznesowych,
 • projektowanie nowych modułów tworzonych systemów,
 • testowanie oprogramowania,
 • diagnozowanie i usuwanie błędów programistycznych,
 • dokumentowanie wykonanych prac.

Od Kandydatów wymagamy:

 • znajomości co najmniej jednego z języków programowania (np. C#, Java, C++),
 • co najmniej półrocznego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania,
 • znajomości relacyjnych baz danych,
 • umiejętności tworzenia bezpiecznego kodu odpornego na znane podatności,
 • umiejętności dokumentowania tworzonego kodu,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentacji technicznej,
 • komunikatywności, zaangażowania, chęci doskonalenia swoich umiejętności,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie informatyczne,
 • znajomość systemów kontroli wersji,
 • znajomość wzorców projektowych,
 • umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych,
 • znajomość zasad pracy w zespołach pracujących według metodyk zwinnych.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: DEV-B 0918

 

do góry