Nawigacja

e-Administracja

Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SBT-B 1018

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę,
 • udział w dużych, unikalnych w skali kraju projektach z obszaru administracji publicznej,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • rekomendowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,
 • współpraca oraz negocjacje z dostawcami i integratorami w zakresie systemów bezpieczeństwa,
 • określanie wymagań oraz opracowywanie specyfikacji na potrzeby postępowań zakupowych i umów na dostawy systemów i realizacji usług w zakresie bezpieczeństwa IT,
 • ewaluacja i testowanie rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa IT, weryfikacja rozwiązań wdrażanych przez dostawców i integratorów,
 • konfiguracja systemów i administrowanie systemami bezpieczeństwa,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur organizacyjnych oraz materiałów szkoleniowych a także dokumentacji projektowej i powykonawczej.

Od Kandydatów wymagamy:

 • dobrej znajomości technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i systemach teleinformatycznych,
 • wiedza w zakresie technologii i systemów wykorzystywanych w usługach Data Center (np. wirtualizacja/SAN/SDN/SDS/OpenStack),
 • znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa (np. WAF, Firewall/IPS/IDS/UTM, VPN, SIEM),
 • wiedzy w zakresie popularnych podatności i sposobów zabezpieczania aplikacji webowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentacji technicznej,
 • komunikatywności, zaangażowania, chęci doskonalenia swoich umiejętności,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: informatyka lub telekomunikacja,
 • znajomość narzędzi do testowania i audytowania bezpieczeństwa aplikacji i systemów,
 • doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów IT zapewniających ciągłość działania (Business Continuity) oraz wysoką dostępność (High Availability),
 • wiedza i doświadczenie w zakresie podpisu cyfrowego, infrastruktury PKI, standardów PKCS,
 • doświadczenie w zakresie implementacji norm związanych z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, zarządzaniem usługami (ITIL, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000),
 • umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: SBT-B 1018

do góry