Nawigacja

e-Administracja

Specjalista ds. analiz z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SANT 1018

Dołącz do NASK – Państwowego Instytutu Badawczego specjalizującego się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleinformatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego. NASK to nowoczesna instytucja, której zależy na bezpieczeństwie cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej i przyjazne miejsce pracy, w którym wiele się nauczysz i rozwiniesz skrzydła.

Otaczający nas świat przechodzi obecnie jedną z największych rewolucji, technologia wkracza w nasze życie w coraz szerszym zakresie. Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy, budowa gospodarki cyfrowej, gospodarka oparta na danych – to wszystko tematy silnie powiązane z cyberbezpieczeństwem. W Zespole Analiz Strategicznych pracujemy na pograniczu nauk humanistycznych i ścisłych. Tworzymy zaawansowane analizy i rekomendacje z zakresu gospodarki cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwa.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość realizacji własnych pasji badawczych związanych z profilem pracy,
 • udział w nowatorskich międzynarodowych projektach we współpracy z renomowanymi światowymi ośrodkami,
 • dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach związanych z cyberbezpieczeństwem,
 • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, seminariach i konferencjach,
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne
 • naukę języka angielskiego

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • udział w tworzeniu Centrum Analiz Strategicznych w zakresie policy,
 • przygotowywanie analiz z zakresu psychologicznych/ekonomicznych aspektów rozwoju nowoczesnych technologii i społeczeństwa informacyjnego,
 • współtworzenie i redakcja treści do portalu CyberPolicy,
 • współpraca przy tworzeniu modelu partnerstwa publiczno – prywatnego na rzecz cyberbezpieczeństwa (m.in. udział i organizacja spotkań eksperckich i round table),
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w tematyce nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa informacyjnego,
 • koordynacja projektu European Cyber Security Month w Polsce,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych oraz edukacyjno-popularyzatorskich na temat cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • interesujesz się tematyką cyberbezpieczeństwa, nowoczesnych technologii i/lub bezpieczeństwa informacyjnego
 • Interesuje Cię rozwój nowoczesnych technologii w kontekście społecznym i ekonomicznym.
 • Potrafisz sprawnie redagować dokumenty w języku polskim i angielskim, masz „lekkie pióro”, potrafisz myśleć kreatywnie
 • Sprawnie komunikujesz się i umiesz prezentować zagadnienia merytoryczne
 • Jesteś dobrym organizatorem, potrafisz pracować samodzielnie i w grupie
 • Znasz język angielski na poziomie B2/C1

Dodatkowo na tym stanowisku przydatne będą:

 • doświadczenie w zakresie projektów badawczych
 • doświadczenie w zakresie edukacji i popularyzacji
 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych
 • wykształcenie z zakresu psychologii/ ekonomii

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: SANT 1018

do góry