Nawigacja

e-Administracja

Specjalista ds. sieci i telekomunikacji

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SST-B 0219

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę,
 • udział w dużych, unikalnych w skali kraju projektach z obszaru administracji publicznej,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • rekomendowanie rozwiązań w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci WAN oraz LAN,
 • współpraca oraz negocjacje z dostawcami i integratorami w zakresie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby świadczenia usług hostingowych i rozwiązań chmurowych,
 • określanie wymagań oraz opracowywanie specyfikacji na potrzeby postępowań zakupowych i umów na dostawy systemów i realizacji usług w zakresie infrastruktury IT,
 • ewaluacja i testowanie rozwiązań w obszarze sieci i systemów, weryfikacja rozwiązań wdrażanych przez dostawców i integratorów,
 • konfiguracja systemów oraz administrowanie systemami sieciowymi i zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną oraz systemami bezpieczeństwa,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur organizacyjnych oraz materiałów szkoleniowych a także dokumentacji projektowej i powykonawczej.

Od Kandydatów wymagamy:

 • dobrej znajomości technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i systemach teleinformatycznych: technologii IPv4 i IPv6 (protokołów routing BGP, IS-IS, protokołów sygnalizacyjnych RSVP, LDP) oraz technologii Ethernet, technologii VPN/MPLS (sieci VPN L3 i L2, VPLS),
 • znajomości protokołów związanych z zarządzaniem siecią (SNMP,SYSLOG, OAM, NETCONF, Cisco IPSLA, Juniper RMP),
 • znajomości rynku związanego z branżą telekomunikacyjną,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentacji technicznej,
 • komunikatywności, zaangażowania, chęci doskonalenia swoich umiejętności,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: informatyka lub telekomunikacja,
 • wiedza w zakresie technologii i systemów wykorzystywanych w usługach Data Center (np. wirtualizacja/SAN/SDN/SDS/OpenStack),
 • doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów IT zapewniających ciągłość działania (Business Continuity) oraz wysoką dostępność (High Availability),
 • doświadczenie w zakresie implementacji norm związanych z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, zarządzaniem usługami (ITIL, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000),
 • umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: SST-B 0219

do góry