Nawigacja

Księgowość i Kontroling

Młodszy analityk finansowy

MAF 0819; Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • współudział przy opracowaniu planów działalności Instytutu (budżety, prognozy),
 • terminowe opracowywanie raportów ekonomicznych, analiza i interpretacja otrzymanych wyników, porównywanie planu z wykonaniem oraz analiza odchyleń i ich przyczyn;
 • wsparcie działu finansowego w cyklicznych zadaniach związanych z rozliczeniami finansowymi;
 • wsparcie pozostałych działów Instytutu w zakresie finansowym.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • pozytywnego nastawienia i chęci do uczenia się;
 • umiejętności analitycznego myślenia, porównywania danych liczbowych i wyciągania wniosków;
 • umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji;
 • komunikatywności i umiejętności współpracy;
 • rzetelnego podejścia do wykonywanej pracy i wysokiego poziomu etyki zawodowej;
 • zaangażowania.
 • wykształcenia wyższego
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w dziale finansowym/księgowości.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pakiet socjalny w postaci ubezpieczenia na życie, karty Multisport i prywatnej opieki medycznej.
 • możliwość nauki angielskiego w godzinach pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: MAF 0819

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry