Nawigacja

Marketing

Specjalista ds. grafiki i DTP

Nr ref.: GZM 0819

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • projektowanie grafik do Internetu i multimediów (strony www, kampanie online, prezentacje itd.),
 • projektowanie i skład materiałów drukowanych (katalogi, foldery, akcydensy),
 • przygotowywanie i redagowanie treści marketingowych,
 • wsparcie przy projektowaniu stron internetowych,
 • współtworzenie i wdrażanie strategii marketingowej firmy,
 • przygotowanie i koordynacja działań promocyjnych,
 • wsparcie w obszarze organizacji eventów,
 • realizacja bieżących zadań związanych z wybranymi obszarami działania Zespołu Marketingu.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • umiejętność obsługi programów pakietu ADOBE (zwłaszcza: Photoshop, Illustrator, InDesign),
 • znajomość DTP,
 • znajomość dobrych praktyk UI/UX,
 • umiejętności ilustratorskie,
 • znajomość pakietu Office (w zakresie projektowania treści),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • poczucie humoru (konieczne),
 • głowa pełna pomysłów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracach graficznych / DTP / WWW poparte portfolio,
 • doświadczenie w projektowaniu i realizacji stron www.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: GZM 0819

do góry