Nawigacja

Zespół NOC

Młodszy specjalista SOC/Analityk bezpieczeństwa

Nr ref.: OPES SOC Miejsce Pracy: Warszawa

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • dostęp do najnowszych technologii wspomagających bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • miłą atmosferę i stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, MultiSport, ubezpieczenie na życie),
 • elastyczny grafik (praca zmianowa).

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • monitorowanie zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym
 • wstępna analiza wykrytych zdarzeń bezpieczeństwa
 • kategoryzowanie incydentów bezpieczeństwa i nadawanie im priorytetów
 • obsługa incydentów bezpieczeńswta
 • szukanie zależności pomiędzy zdarzeniami
 • zbieranie kluczowych informacji i opisywanie ich na potrzeby kolejnych linii wsparcia
 • współpraca z kadrą techniczną klientów
 • obsługa systemów usług bezpieczeństwa IT
 • współpraca z zespołami CERT/CSIRT z kraju i ze świata

Od Kandydatów oczekujemy:

 • gotowości do pracy w systemie zmianowym w trybie 24/7/365
 • znajomości systemów operacyjnych Windows i Linux
 • praktycznej znajomości TCP/IP i podstawowych protokołów sieciowych (DNS, HTTP, SMTP, itp.)
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi i produktów takich jak: SIEM, WAF, DLP, AV, skanery podatności, proxy
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • odporności na stres
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne lub nauka na ostatnich dwóch latach studiów
 • mile widziane doświadczenie pracy w zespołach monitorujących NOC lub SOC

Dodatkowym atutem będzie

 • wiedza z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz sieci, systemów operacyjnych, baz danych lub aplikacji
 • doświadczenie w administracji systemami informatycznymi

Dołącz do nas !

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV na adres
e-mail: rekrutacja@nasksa.pl

W zgłoszeniach prosimy powoływać się na numer ref.: OPES SOC, umieszczając go w temacie e-mail.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego specjalisty SOC/Analityka bezpieczeństwa (numer ref.: OPES SOC)”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: odo@nasksa.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@nasksa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  • W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane:
  • przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  • dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.

do góry