Nawigacja

Pion Badań i Rozwoju

Specjalista w Zespole Metod Bezpieczeństwa Informacji

Nr ref. ZMBI 0119; miejsce pracy: Warszawa

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach;
 • możliwość realizacji własnych prac badawczych zgodnych z tematyką pracy;
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • udział w pracach badawczych i projektowych w przedsięwzięciach realizowanych przez zespół;
 • projektowanie rozwiązań i prowadzenie badań w zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa;
 • tworzenie dokumentacji wykonanych badań.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie informatyki, telekomunikacji lub pokrewnej (mile widziani studenci ostatnich lat studiów);
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa informacji;
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych (ważniejsze protokoły);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość systemów Linux i Windows (użytkowanie, elementarna administracja własnym komputerem);
 • umiejętność tworzenia dokumentów i prezentacji w pakietach biurowych (MS Office, LibreOffice), mile widziane podstawy składu w pakiecie LaTeX;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w zakresie projektów badawczych;
 • doświadczenie w testach penetracyjnych;
 • doświadczenie w obsłudze incydentów;
 • umiejętność tworzenia niewielkich programów w więcej niż jednym języku, w szczególności np. Java, C, C++, R, Python, gotowość poznawania innych języków, bibliotek i narzędzi w miarę potrzeb;
 • znajomość zagadnień e-tożsamości oraz podstawowych narzędzi i metod kryptograficznych związanych z tym zagadnieniem;
 • chęć rozwoju naukowego.

 

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ZMBI 0119

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry