Nawigacja

Pion Badań i Rozwoju

PROJEKTANT INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

Nr. ref. PIU 0119

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • udział w wyjątkowych w skali kraju, niestandardowych projektach badawczych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w młodym i zgranym zespole,
 • szkolenia, certyfikacje,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

 Od Kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w projektowaniu interfejsów webowych,
 • umiejętność tworzenia makiet w aplikacjach takich jak Adobe XD, Axure, Sketch,
 • zdolności analitycznych umożliwiających przekładanie wymagań biznesowych na projekt aplikacji webowej,
 • wykształcenia wyższego technicznego, preferowane informatyczne,
 • znajomości HTML 5, CSS 3,
 • znajomości zagadnień związanych z responsywnością stron WWW,
 • chęci do nauki i dążenia do rozwijania swoich umiejętności,
 • zaangażowania, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość LESS/Sass,
 • znajomość narzędzi: webpack, node/yarn,
 • znajomość systemów operacyjnych typu Unix,
 • znajomość baz danych (relacyjnych lub NoSQL).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: PIU 0119

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry