Nawigacja

Pion Badań i Rozwoju

SPECJALISTA W ZESPOLE METOD BEZPIECZEŃSTWA SIECI

Nr ref. ZMBS 0719

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • udział w pracach badawczych i projektowych w przedsięwzięciach realizowanych przez zespół;
 • implementacja i testowanie prototypów zaprojektowanego oprogramowania;
 • dokumentacja stworzonego oprogramowania oraz jego wyników.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • praktyczna umiejętność pisania kodu w co najmniej jednym języku, w szczególności: Python, C/C++, gotowość poznawania innych języków, bibliotek i narzędzi w miarę potrzeb;
 • znajomość dobrych praktyk programistycznych;
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych (ważniejsze protokoły: TCP/IP, HTTP, SMTP);
 • znajomość podstaw administracji systemami Linux;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie oraz sporządzanie dokumentacji technicznej;
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa sieci i systemów;
 • umiejętność pracy w zespole.

Atutami będą:

 • znajomość narzędzi wykorzystywanych w ochronie sieci komputerowych – firewalle, SIEM;
 • znajomość zagadnień z zakresu monitorowania zagrożeń w sieci - honeypoty, IDS;
 • znajomość zagadnień NoSQL oraz narzędzi wchodzących w skład Elastic Stack (głównie Elasticsearch oraz Kibana) ;
 • umiejętność posługiwania się systemem kontroli wersji Git;
 • umiejętność tworzenia prezentacji oraz doświadczenie w przemówieniach publicznych;
 • znajomość podstawowych narzędzi i metod kryptograficznych;
 • znajomość podstawowych technik analizy złośliwego oprogramowania (analiza statyczna i dynamiczna, dekompilacja, itp.);
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach badawczych);
 • chęć dalszego rozwoju naukowego.

Oferujemy:

 • ciekawą i różnorodną pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach i konferencjach;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • swobodną atmosferę pracy;
 • pakiet socjalny (MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie);
 • możliwość rozwoju naukowego;
 • możliwość nauki języka angielskiego w godzinach pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ZMBS 0719

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry