Nawigacja

Pion Finansowy

Specjalista ds. ewidencji i rozrachunków

Nr ref.: SEIR 0918

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • miłą atmosferę pracy,
 • kartę MultiSport,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne,
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • wystawianie faktur,
 • ewidencjonowanie wyciągów bankowych,
 • inne operacje związane z księgowaniem należnościami,
 • kontrola uzgodnień kont księgowych,
 • monitorowanie rozrachunków,
 • obsługa potwierdzeń sald z kontrahentami,
 • uzgodnienia przychodów i kosztów w ramach zamknięcia miesiąca.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

Dodatkowymi atutami będą:

 • dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego,
 • znajomość języka angielskiego, pozwalająca na komunikowanie się w formie pisemnej i ustnej.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści (aplikacje nie zawierające klauzuli nie będą brać udziału w procesie rekrutacyjnym):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że  :

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i  zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: SEIR 0918.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry