Nawigacja

Pion Finansowy

Młodszy analityk finansowy

Miejsce pracy: Warszawa nr ref. MAF 1017

Dołącz do NASK – Państwowego Instytutu Badawczego specjalizującego się w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleinformatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz oferującego zintegrowane usługi dla sektora biznesu, administracji i nauki. NASK to przyjazne miejsce pracy, w którym wiele się nauczysz i rozwiniesz skrzydła. Łączymy zalety nowoczesnej firmy, bo prężnie działamy na rynku biznesowym oraz placówki badawczo-rozwojowej, bo wdrażamy innowacyjne rozwiązania.  

Aktualnie do Zespołu Kontrolingu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Młodszy analityk finansowy
Miejsce pracy: Warszawa
nr ref. MAF 1017  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • współudział przy opracowaniu planów działalności Instytutu (budżety, prognozy);
 • terminowe opracowywanie raportów ekonomicznych, analiza i interpretacja otrzymanych wyników, porównywanie planu z wykonaniem oraz analiza odchyleń i ich przyczyn;
 • dbałość o rzetelną i terminową realizację czynności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie ustalania wyniku finansowego oraz rozliczeń;
 • wspieranie w zakresie finansowym pozostałych działów Instytutu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • podstawowej znajomości aktualnych przepisów o rachunkowości i przepisów o podatku dochodowym od osób;
 • umiejętności analitycznego myślenia, porównywania danych liczbowych i wyciągania wniosków;
 • obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji;
 • komunikatywności i umiejętności samodzielnego prowadzenia projektów
 • rzetelnego podejścia do wykonywanej pracy i wysokiego poziomu etyki zawodowej;
 • zaangażowania.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w dziale finansowym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwości rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • pakiet socjalny w postaci ubezpieczenia na życie, karty Multisport i prywatnej opieki medycznej.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: MAF 1017

do góry