Nawigacja

Pion Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Kierownik projektu

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: PM-OSE 0818

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w konferencjach,
 • miłą atmosferę pracy,
 • kartę MultiSport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne,
 • naukę języka angielskiego.

Do głownych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • opracowywanie strategii dla projektu OSE,
 • identyfikacja i zbieranie wymagań, przygotowywanie dokumentacji pod kątem wymagań jakościowych,
 • analiza i opracowywanie celów, założeń i harmonogramów projektów,
 • analiza zagrożeń projektu i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań,
 • identyfikowanie ryzyk w obszarze zarządczym i zarządzanie nimi,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowych (SIWZ) ,
 • koordynacja i nadzór nad pracami niezbędnymi do terminowej realizacji zadań,
 • zapewnienie przepływu informacji pomiędzy zespołami projektowymi, monitorowanie realizacji budżetu projektu,
 • przygotowywanie raportów, prognoz i analiz dla produktów OSE oraz ich prezentacja,
 • współudział w tworzeniu i aktualizacji przyjętych standardów zarządzania projektami,
 • współpraca z dostawcami i partnerami zewnętrznymi.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji projektów teleinformatycznych,
 • znajomości obszaru ICT (sieć, bezpieczeństwo, OSS/BSS),
 • doświadczenia w pracy przy co najmniej 3 projektach teleinformatycznych z obszaru systemów OSS/BSS, bezpieczeństwa teleinformatycznego lub budowy sieci teleinformatycznych o budżecie powyżej 500 tys zł.,
 • praktycznej znajomości metodyk prowadzenia projektów potwierdzonej certyfikatem np. Prince, IPMA, PMI,
 • doświadczenia w negocjacjach i współpracy z dostawcami globalnymi (typu Cisco, IBM, Huawei, Mcafee),
 • wykształcenia wyższego,
 • komunikatywności i wysokich umiejętności analitycznych i interpersonalnych,
 • zdolności negocjacyjnych,
 • doskonałej organizacji pracy własnej,
 • samodzielności, rzetelności, skrupulatności, inicjatywy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość zagadnień związanych ze środkami unijnymi w szczególności pochodzącymi z POPC,
 • znajomość systemów JIRA, Confluence,
 • certyfikat Prince2, IPMA, PMI,
 • znajomość standardów ISO związanych z systemem bezpieczeństwa informacji,
 • doświadczenie w zarządzaniu produktami managed security services
 • znajomość PZP

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: PM-OSE 0818.

do góry