Nawigacja

Pion Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Specjalista ds. współpracy z podwykonawcami utrzymania

Nr ref.: SWPU 1218

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • nadzór i weryfikacja pracy podwykonawców technicznych w ramach OSE,
 • współpraca z innymi zespołami OSE,
 • rozliczenia z podwykonawcami,
 • monitorowanie wyznaczonych wskaźników KPI,
 • wyjaśnianie rozbieżności, obsługa reklamacji z podwykonawcami,
 • rozwiązywanie bieżących problemów,
 • przygotowywanie raportów okresowych i zleconych analiz,
 • wsparcie w zakresie umów i czynny udział w postępowaniach przetargowych,
 • wsparcie w zakresie kontroli budżetu,
 • budowanie pozytywnych relacji z podwykonawcami oraz dbanie o wizerunek OSE.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia techniczne (preferowane wyższe),
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • szerokiej wiedzy w zakresie sprzętu teleinformatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • samodzielności, odpowiedzialności i samodyscypliny,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • gotowości do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysokiej kultury osobistej, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • prawa jazdy kat. B. i gotowości do podróży służbowych na terenie Polski.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w konferencjach,
 • miłą atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • umowę o pracę.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: SWPU 1218

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry