Nawigacja

Pion Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Starszy Specjalista w Biurze Projektu OSE

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: BPO 1218

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • bieżące wsparcie Kierownika Projektu,
 • pozyskiwanie danych niezbędnych do przygotowania aktualnych i kompletnych raportów statusowych dla instytucji nadzorujących i finansujących program OSE (MC, KRMC, CPPC),
 • wsparcie Kierownika Projektu w tworzeniu Planów Etapu i Raportów Końca Etapu,
 • monitoring skuteczności działań realizowanych w ramach zarządzania ryzykiem, zagadnieniami,
 • przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji,
 • kontrola wdrożeń działań doskonalących,
 • zdefiniowanie i wdrożenie narzędzia „pulpitu zarządczego” do monitorowania postępów prac oraz kontroli wskaźników operacyjnych programu OSE,
 • zapewnienie poprawności i kompletności danych w „pulpicie zarządczym”,
 • zapewnienie danych i narzędzi pozwalających na monitoring i egzekwowanie KPI, SLA
 • z umów z podwykonawcami programu OSE.

Chętnie rozpoczniemy współpracę z osobą, którą cechuje:

 • doświadczenie w zakresie wsparcia / zarządzania projektami dofinansowanymi,
 • doświadczenie we wdrażaniu narzędzi do monitoringu KPI,
 • doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej,
 • wykształcenie wyższe,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • pozytywne nastawienie,
 • determinacja, umiejętność osiągania celów i dotrzymywania terminów,
 • doskonała znajomość MS Office,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów ,
 • udokumentowana wiedza na temat standardów zarządzania projektami (certyfikat).

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość systemów typu BI,
 • znajomość Confluence/ JIRA,
 • znajomość programu PO PC,
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów w sektorze publicznym.

Oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki;
 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • możliwość udziału w konferencjach;
 • miłą atmosferę pracy;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, nauka języka angielskiego).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: BPO 1218.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry