Nawigacja

Pion Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

STARSZY SPECJALISTA DS. USŁUG DATA CENTER & CLOUD COMPUTING

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SSDC 0917

W związku z realizacją projektu stworzenia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) poszukuje kandydatów.

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • koordynacja prac związanych z budową infrastruktury, usług i aplikacji udostępnianych w modelu chmurowym,
 • definiowanie wymagań dla usług i dostawców, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie koncepcji technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • analizowanie i dokumentowanie wymagań klientów i użytkowników,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (teleinformatyka, informatyka),
 • dobra znajomość zagadnień technicznych z zakresu:
  • systemów operacyjnych Linux oraz Windows,
  • rozwiązań storage-owych oraz sieci SAN,
  • systemów i technologii wirtualizacyjnych VMWare (i innych),
  • technologii i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów,
  • zapewnienia ciągłości działania,
  • popularnych środowisk serwerów i usług np. www, poczty elektronicznej,
  • SDN / NFV (zagadnienia SD-LAN, rozwiązania Contrail, OpenStack),
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
 • doświadczenie w obszarze integracji systemów IT będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy, kreatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność i inicjatywa,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość rynku związanego z branżą usług Data Center & Cloud Computing,
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • ważne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dancyh Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: SSDC 0917

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

do góry