Nawigacja

Pion Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

ARCHITEKT APLIKACJI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY OSS/BSS

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: AASI 1017

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • realizacja zadań inwestycyjnych, w zakresie budowy i modernizacji systemów i aplikacji wspierających procesy biznesowe (systemy BSS) oraz zarządzanie siecią, usługami i urządzeniami (systemy OSS),
 • realizacja zadań inwestycyjnych, w zakresie prac programistycznych związanych z integracjami pomiędzy systemami OSS i BSS oraz w zakresie prac programistycznych związanych z implementacją platform portalowych
 • definiowanie wymagań dla usług i dostawców, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie koncepcji technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych,
 • projektowanie procesów biznesowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • nadzór i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie aplikacji wspierających procesy biznesowe i zarządzanie siecią telekomunikacyjną,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testowanie, analiza wyników
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań w zakresie w/w technologii,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 3 lata),
 • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (teleinformatyka, informatyka),
 • szeroka wiedza w zakresie:
  • systemów zarządzania siecią klasy operatorskiej w zakresach Fault Management, Performance Management, SLA Management oraz Security Management (systemy klasy SIEM)
  • aplikacji wspierających procesy biznesowe klasy BPM, CRM, CMS, Workflow, Trouble Ticketing, Inventory, systemy pocztowe
  • systemów i rozwiązań wspierających komunikację z klientami: Call/Contact Center, IVR, ACD, SIP client
  • aplikacji i systemów wewnętrznych, rozliczeniowych i fakturujących,
  • technologii sieci WEB
  • technologii portali internetowych
 • mile widziana znajomość technologii IP (protokołów routing BGP, IS-IS, protokołów sygnalizacyjnych RSVP, LDP) oraz technologii Ethernet,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
 • dobra znajomość notacji UML i BPMN,
 • dobra znajomość SQL,
 • podstawowa znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • mile widziana znajomość technologii: SDN / NFV (zagadnienia SD-WAN, SD-LAN, rozwiązania Contrail, OpenStack, ACI, IWan),
 • znajomość protokołów i zagadnień związanych z zarządzaniem siecią (SNMP, SYSLOG, OAM, NETCONF, Cisco IP SLA, Juniper RPM),
 • bardzo dobra znajomość systemów Unix i MS Windows oraz umiejętność tworzenia prostych skryptów systemowych ( mile widziana znajomość języków skryptowych jak: perl, php, phyton),
 • wiedza w zakresie praktyk zarządzania środowiskiem i usługami IT (ITIL, ISO 27000, ISO 20000),
 • znajomość rynku związanego z branżą telekomunikacyjną,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i na piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy, kreatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność i inicjatywa,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • praktyczna znajomość metodyki zarządzania projektami,
 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • ważne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • udział w dużych, unikalnych w skali Polski projektach,
 • szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dancyh Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: AASI 1017

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

do góry