Nawigacja

Pion Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Kierownik techniczny – koordynator projektu

Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: KOPR 0719

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • kompleksowe prowadzenie projektu edukacyjny z zakresu nowych technologii,
 • zapewnianie realizacji celów projektu zgodnie z określonym budżetem i w określonych ramach czasowych,
 • aktywny udział w merytorycznej, technicznej części projektu,
 • skuteczne koordynowanie prac zespołu realizacyjnego
 • nadzór techniczny na realizacją projektu

Od Kandydatów wymagamy:

 • Doświadczenie w projektach edukacyjnych
 • wiedza techniczna związana z technologiami IT i nowymi technologiami
 • kreatywność w działaniu i otwarty umysł
 • zorientowanie na cel
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, zespołami projektowymi
 • doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych i procesowych
 • znajomość j. angielskiego  - na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację biznesową
 • samodzielności w działaniu,
 • inicjatywy, kreatywności,
 • umiejętności pracy w zespole.

 Naszym Pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat,
 • projekt trwający półtora roku z potencjałem na przedłużenie współpracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie,
 • kartę MultiSport lub dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne,
 • naukę języka angielskiego

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: KOPR 0719

do góry