Nawigacja

Pion Rozwoju Systemów Informatycznych

PROJEKTANT PROGRAMISTA JAVA

Miejsce pracy: Warszawa; nr ref. PPJ 0418

NASK to przyjazne miejsce pracy, w którym wiele się nauczysz i rozwiniesz skrzydła.
Łączymy zalety nowoczesnej firmy oraz placówki badawczo-rozwojowej.

Zespół Wdrożeń w pionie e-Państwo w NASK zajmuje się realizacją unikalnych projektów informatycznych dla Administracji Państwowej.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Projektowanie i implementacja aplikacji w Javie
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Tworzenie testów jednostkowych
 • Utrzymywanie istniejących aplikacji

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 3 lata praktycznego doświadczenia w programowaniu w języku Java,
 • solidności, zaangażowania, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
 • praktycznej znajomości przynajmniej jednego z rozwiązań backendowych (np. Spring, EJB, Hibernate)
 • praktycznej znajomości przynajmniej jednego z rozwiązań frontendowych (np. React, Angular, JavaScript+HTML5+CSS)
 • doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych np. PostgreSQL, MS SQL, MySQL, MariaDB
 • dobrej znajomości narzędzi kontroli wersji (GIT) oraz narzędzi ciągłej integracji (np. Maven, Jenkins)
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość serwerów aplikacyjnych (np. WildFly lub Jboss lub Weblogic )
 • umiejętności pracy z systemem Unix / Linux,
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych na Android lub iOS
 • znajomość zagadnień kryptograficznych
 • wykształcenie wyższe kierunkowe

Oferujemy:

 • udział w dużych, unikalnych w skali Polski projektach z obszaru Administracji Państwowej,
 • przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny pracy,
 • szkolenia, certyfikacje, wyjazdy na konferencje,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dancyh Osobowych;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: PPJ 0418

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry