Nawigacja

Pion Rozwoju Systemów Informatycznych

Specjalista ds. jakości oprogramowania

Miejsce pracy: Warszawa; nr ref. SJO 0918

Dołącz do NASK – Państwowego Instytutu Badawczego specjalizującego się w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleinformatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz oferującego zintegrowane usługi dla sektora biznesu, administracji i nauki.
NASK to przyjazne miejsce pracy, w którym wiele się nauczysz i rozwiniesz skrzydła. Łączymy zalety nowoczesnej firmy oraz placówki badawczo-rozwojowej.
Pion Rozwoju Systemów Informatycznych w NASK zajmuje się realizacją unikalnych projektów informatycznych dla administracji państwowej.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 •   szansę rozwoju przez udział w ciekawych, unikalnych w skali Polski niestandardowych projektach z obszaru administracji państwowej, realizowanych w nowoczesnych technologiach,
 •   przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny pracy,
 •   wspieranie rozwoju pracowników (szkolenia i certyfikacje),
 •   atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 •   pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie).

Od Kandydatów oczekujemy:

 •     umiejętności przygotowywania i wykonywania skryptów/scenariuszy testowych
 •     solidności, zaangażowania, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
 •     gotowości do podnoszenia kwalifikacji i rozwijania swoich umiejętności,
 •     biegłej umiejętności pracy w systemie Windows oraz znajomości pakietu Office
 •     umiejętności interpersonalnych (łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętności współpracy w zespole)
 •     znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 •     gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (dla studentów dostosujemy wymiar etatu do planu zajęć)

Dodatkowymi atutami będą:

 •  znajomość technologii webowych: Web Services, REST
 •  wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów lub doświadczenie w testowaniu aplikacji Web, Android, iOS
 •  znajomość narzędzi wspierających automatyzację testów, np. Selenium, SoapUI
 •  podstawowa umiejętność pracy w systemie Unix/Linux

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: SJO 0918

do góry