Nawigacja

Pion Rozwoju Systemów Informatycznych

Programista/projektant JAVA

Miejsce pracy: Warszawa, nr ref. PPJ 0819

Od Kandydatów oczekujemy:

 • praktycznej znajomości Java SE oraz JEE lub Spring,
 • znajomości SQL oraz doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych,
 • znajomości podstawowych technologii Web: HTTP, Web Services, REST,
 • znajomości dobrych praktyk programistycznych,
 • solidności, zaangażowania, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
 • wykształcenia wyższego informatycznego (lub w trakcie studiów), ewentualnie innego wykształcenia technicznego popartego doświadczeniem w programowaniu w językach wysokiego poziomu (minimum jeden rok); w przypadku braku wykształcenia o profilu technicznym wymagamy przynajmniej 2-letniego doświadczenia w programowaniu w językach wysokiego poziomu,
 • umiejętności testowania oraz dokumentowania tworzonego kodu,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (dla studentów dostosujemy wymiar etatu do planu zajęć).

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość jednego z frameworków javascript ReactJS (ES6) lub Angular (TS),
 • znajomość serwerów aplikacyjnych (np. WildFly, Weblogic, Tomcat),
 • umiejętności pracy z systemem Unix / Linux,
 • znajomość systemów kontroli wersji oraz narzędzi ciągłej integracji (GIT, Maven, Jenkins),
 • umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych,
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych na Android lub iOS.

Oferujemy:

 • udział w dużych, unikalnych, innowacyjnych na skalę międzynarodową projektach,
 • przyjazną atmosferę i elastyczne godziny pracy,
 • szkolenia, certyfikacje, wyjazdy na konferencje,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie),
 • piękne widoki na Warszawę z jednego z ostatnich pięter biurowca usytuowanego na Muranowie. 400m od metra Dworzec Gdański.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: PPJ 0819.

do góry