Nawigacja

Pion Sieci Edukacyjnych

ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ OSS/BSS

Nr ref.: ARCH 0618; miejsce pracy: Warszawa

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • bieżąca praca dotycząca nadzoru nad utrzymaniem przez firmy trzecie systemów OSS/BSS działających obecnie w NASK PIB dla sieci OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna),
 • praca zespołowa przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wdrożenia docelowych systemów OSS/BSS dla sieci OSE,
 • definiowanie wymagań dla usług i dostawców, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie projektów technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych w zakresie systemów OSS/BSS,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych w ramach wdrożenia będącego wynikiem postępowania zakupowego systemów OSS/BSS dla sieci OSE,
 • nadzór nad integracją ww. systemów z istniejącymi systemami OSS/BSS w NASK PIB,
 • przeprowadzanie analizy procesów biznesowych NASK PIB celem ich implementacji w systemach nadzoru,
 • nadzór nad migracją procesów i danych projektu OSE z obecnych systemów OSS/BSS do docelowych systemów nadzoru OSE,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań w zakresie ww. technologii,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji,
 • udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach branżowych związanych bezpośrednio z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na rzecz NASK-PIB.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 3 lata),
 • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (teleinformatyka, informatyka),
 • wiedza w zakresie:
  • systemów zarządzania siecią klasy operatorskiej,
  • aplikacji wspierających procesy biznesowe klasy BPM, CRM, CMS, TT & ServiceDesk, Inventory,
  • systemów i rozwiązań wspierających komunikacje z klientami: Cantact Center, IVR, ACD, SIP Client,
  • systemów klasy Enterprise Management ,
  • technologii sieci WEB i technologii portali internetowych (REST API, WSDL),
 • mile widziana znajomość technologii IP oraz technologii Ethernet,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
 • znajomość notacji UML i BPMN,
 • znajomość SQL,
 • podstawowa znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość protokołów związanych z zarządzaniem siecią (SNMP,SYSLOG, OAM, NETCONF, Cisco IPSLA, Juniper RMP),
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • bardzo dobra znajomość systemów Unix i MSWindows (pisanie skryptów),
 • znajomość rynku związanego z branżą telekomunikacyjną,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • ważne prawo jazdy kategorii B.

Naszym kandydatom oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w konferencjach,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ARCH 0618.

do góry