Nawigacja

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Specjalista ds. współpracy z podwykonawcami

Nr ref.: SWP/DRP 0419

Podłącz z nami polskie szkoły do bezpiecznego Internetu! Dołącz do zespołu OSE realizującego przełomowy projekt, który da polskim uczniom możliwość korzystania z nieograniczonych zasobów sieci i edukacji na miarę XXI wieku.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w konferencjach,
 • umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • ubezpieczenie na życie
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • współpraca z podwykonawcami OSE (planowanie podłączeń, monitorowanie realizacji prac podwykonawców),
 • współpraca z dostawcami (zamawianie urządzeń, weryfikacja poprawności dostaw),
 • monitoring stanów magazynowych w celu zapewnienia gotowości operacyjnej do podłączania szkół,
 • zapewnienie wysokiej jakości i terminowości realizowanych przez podwykonawców prac oraz dostarczanych urządzeń,
 • sporządzanie raportów, prowadzenie ewidencji spraw, nadzór nad poprawnością dokumentacji,
 • tworzenie umów oraz nadzór nad realizacją,
 • rozliczenia z podwykonawcami/dostawcami,
 • koordynacja prac na styku NASK - podwykonawcy/dostawcy,
 • budowanie oraz dbanie o dobre relacje z kontrahentami,
 • obsługa reklamacji.

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub informatyki,
 • znajomość pakietu office w tym Excel w stopniu min. Średniozaawansowanym,
 • znajomość JIRA będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość obsługi umów cywilno - prawnych będzie dodatkowym atutem,
 • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, odpowiedzialność i samodyscyplina,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adresrekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: SWP/DRP 0419

do góry