Nawigacja

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Specjalista ds. sieci

Nr ref.: SDS 0419

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • przeprowadzanie testów transmisyjnych łączy uruchamianych dla szkół w ramach projektu OSE,
 • współpraca z operatorami oraz podwykonawcami w zakresie przeprowadzania testów,
 • dokumentowanie wyników przeprowadzanych testów,
 • rozwiązywanie bieżących problemów,
 • wykonywanie rekonfiguracji urządzeń sieciowych,
 • koordynacja relokacji urządzeń testowych,
 • przygotowywanie raportów okresowych i zleconych analiz,
 • współpraca z innymi zespołami OSE,
 • budowanie pozytywnych relacji z operatorami i podwykonawcami oraz dbanie o wizerunek OSE.

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • wykształcenie min. średnie techniczne, (telekomunikacyjne, informatyczne lub pokrewne) lub doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość protokołów TCP/IP,
 • znajomość podstaw konfiguracji urządzeń sieciowych (Huawei, Juniper, MikroTik),
 • znajomość JIRA ServiceDesk będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność, odpowiedzialność i samodyscyplina,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka kultura osobista.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w konferencjach,
 • miłą atmosferę pracy,
 • ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • naukę języka angielskiego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i  zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W zgłoszeniach prosimy o wskazanie nr referencyjnego (SDS 0419).

do góry