Nawigacja

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Specjalista w zespole Infolinii - Centrum Kontaktu OSE

Miejsce pracy: Warszawa Nr ref. SCKO 0618

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • zapewnienie kompleksowej pomocy osobom zainteresowanym OSE oraz wsparcia Użytkownikom OSE,
 • obsługa połączeń telefonicznych, korespondencji mailowej oraz innych kanałów kontaktu OSE,
 • realizacja czynności wg standardów obsługi Centrum Kontaktu OSE oraz procedur NASK,
 • obsługa systemów Contact Centre, CRM itp.,
 • udzielanie odpowiednich, kierunkowych i precyzyjnych informacji osobom reprezentującym szkoły, Podmioty Prowadzące Szkoły (PPS) oraz innym interesariuszom OSE,
 • współpraca w zakresie optymalizacji procedur OSE oraz sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych do Centrum Kontaktu OSE,
 • budowanie pozytywnych relacji z Użytkownikami OSE oraz dbanie o wizerunek OSE.

Czy to Ciebie szukamy?

Chętnie rozpoczniemy współpracę z osobą, którą cechuje:

 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • min. roczne doświadczenie pracy na Infolinii,
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • swobodne posługiwanie się językiem polskim,
 • komunikatywność, pozytywne nastawienie,
 • dobra znajomość MS Excel i MS PowerPoint,
 • samodzielność, odpowiedzialność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość systemów typu CC,
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

Oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki;
 • możliwość rozwoju i samorealizacji;
 • możliwość udziału w konferencjach;
 • miłą atmosferę pracy;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

Tu czeka na Ciebie nie tylko ciekawa praca, świetny zespół ludzi, ale też prawdziwe wyzwanie i ogrom satysfakcji !!!

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska:  SCKO 0618 

do góry