Nawigacja

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

STARSZY SPECJALISTA JIRA

Nr ref.: SSJ 0819 Miejsce pracy: Warszawa

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • analiza problemów dotyczących funkcjonowania systemów JIRA / Insight oraz plugin'ów/skryptów/integracji w ramach tych systemów,
 • definiowanie i analiza nowych rozwiązań technicznych,
 • przygotowywanie projektów technicznych w zakresie systemów JIRA / Insight oraz plugin'ów/skryptów/integracji w ramach tych systemów,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych, utrzymujących oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów w ramach wdrożenia i rozwoju systemów JIRA,
 • nadzór nad integracją ww. systemów z istniejącymi w NASK systemami,
 • nadzór nad migracją procesów i danych w ramach wdrażania nowych rozwiązań w systemach JIRA / Insight,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań w zakresie ww. technologii,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
 • tworzenie dokumentacji rozwiązań,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji,
 • wsparcie użytkowników biznesowych w codziennej pracy.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • doświadczenie jako programista / administrator JIRA (min. 3 lata),
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe techniczne I stopnia lub w trakcie studiów technicznych I lub II stopnia.
 • wiedza w zakresie:
  • rozwiązań firmy Atlassian (JIRA, Insight, Confluence, Bitbucket)
  • technologii sieci WEB i technologii portali internetowych (REST API, WSDL).
 • znajomość notacji UML i BPMN,
 • znajomość SQL,
 • umiejętność analizy i dokumentowania istniejącego kodu (reverse engineering).
 • podstawowa znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • znajomość rynku związanego z branżą telekomunikacyjną,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • umiejętność zarządzania zadaniami.
 • Samodzielność.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy,
 • pakiet socjalny w postaci ubezpieczenia na życie, karty Multisport i prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość nauki angielskiego w godzinach pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: SSJ 0819

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry