Nawigacja

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

ARCHITEKT IT dla CONTACT CENTER

Do zadań osoby na tym stanowisku należy:

 • bieżący nadzór nad utrzymaniem przez firmy trzecie rozwiązania Contact Center dla sieci OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna),
 • analiza problemów dotyczących funkcjonowania Contact Center,
 • monitorowanie i analiza architektury obszaru Contact Center,
 • definiowanie wymagań dla usług i dostawców, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie projektów technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych w zakresie systemów Contact Center oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów w ramach wdrożenia i rozwoju rozwiązania Contact Center,
 • nadzór nad integracją ww. systemów z istniejącymi systemami OSS/BSS w NASK PIB,
 • przeprowadzanie analizy procesów biznesowych NASK PIB celem ich implementacji w Contact Center,
 • nadzór nad migracją procesów i danych w ramach wdrożenia nowego systemu Contact Center jak również wdrażania nowych podsystemów/funkcjonalności i procesów w obszarze Contact Center,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań w zakresie ww. technologii,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji,
 • udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach branżowych związanych bezpośrednio z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na rzecz NASK-PIB.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 3 lata),
 • mile widziane doświadczenie w pracy u operatora telekomunikacyjnego,
 • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (Teleinformatyka, informatyka),
 • wiedza w zakresie:
  • aplikacji wspierających procesy biznesowe obszaru BSS m.in. klasy BPM, CRM,
  • systemów i rozwiązań wspierających komunikacje z klientami: Contact Center, IVR, ACD, SIP Client,
  • technologii sieci WEB i technologii portali internetowych (REST API, WSDL),
  • chmury obliczeniowej,
 • mile widziana znajomość technologii IP oraz technologii Ethernet,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
 • znajomość notacji UML i BPMN,
 • znajomość SQL,
 • podstawowa znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • znajomość rynku związanego z branżą telekomunikacyjną,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność pracy pod presją,
 • mile widziana znajomość architektury referencyjnej dla firmy telekomunikacyjnej TMForum Frameworx.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy,
 • pakiet socjalny w postaci ubezpieczenia na życie, karty Multisport i prywatnej opieki medycznej.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: ACC 0819

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry