Nawigacja

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

ARCHITEKT CRM

Nr ref.: ACRM 0819; Miejsce pracy: Warszawa

Do zadań osoby na tym stanowisku należy:

 • bieżąca praca dotycząca nadzoru nad utrzymaniem systemu Sugar CRM działającego w NASK PIB dla sieci OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna),
 • analiza problemów dotyczących funkcjonowania systemu Sugar CRM,
 • monitorowanie i analiza architektury obszaru CRM,
 • zbieranie i definiowanie wymagań dotyczących rozwoju w obszarze CRM, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie projektów technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych w zakresie systemów CRM oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów w ramach rozwoju systemów w obszarze CRM,
 • nadzór nad integracją ww. systemów z istniejącymi systemami OSS/BSS w NASK PIB,
 • analizy procesów biznesowych NASK PIB celem zaprojektowania ich implementacji w Sugar CRM,
 • nadzór nad migracją procesów i danych w ramach wdrażania nowych podsystemów/funkcjonalności i procesów w obszarze CRM,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań w zakresie ww. technologii,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji,
 • udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach branżowych związanych bezpośrednio z zagadnieniami dotyczącymi nadzorowanego obszaru.

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 3 lata),
 • dobra znajomość systemu Sugar CRM (min. 2 lata),
 • znajomość narzędzi do modelowania architektury, najlepiej Sparx Enterprise Architect,
 • mile widziane doświadczenie w pracy u operatora telekomunikacyjnego,
 • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (teleinformatyka, informatyka),
 • wiedza w zakresie:
  • aplikacji wspierających procesy biznesowe obszaru BSS m.in. klasy BPM, CRM,
  • systemów i rozwiązań technologicznych z obszaru CRM,
  • technologii sieci WEB i technologii portali internetowych (REST API, WSDL),
 • znajomość notacji UML i BPMN,
 • znajomość SQL,
 • podstawowa znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • znajomość rynku związanego z branżą telekomunikacyjną,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność pracy pod presją,
 • mile widziana znajomość architektury referencyjnej dla firmy telekomunikacyjnej TMForum Frameworx.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.
do góry