Nawigacja

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

ARCHITEKT INTEGRACJI

Nr ref.: AI 0819 Miejsce pracy: Warszawa

Do zadań osoby na tym stanowisku należy:

 • zarządzanie architekturą integracyjną dla systemów wspierających działanie operatora OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna),
 • udział we wdrażaniu platformy integracyjnej,
 • budowa i zarządzanie repozytorium usług integracyjnych,
 • zbieranie i definiowanie wymagań dotyczących rozwoju w obszarze integracji, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
 • przygotowywanie projektów technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych w zakresie platform integracyjnych oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów w ramach rozwoju integracji,
 • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
 • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
 • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań w zakresie ww. technologii,
 • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
 • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji,
 • udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach branżowych związanych bezpośrednio z zagadnieniami dotyczącymi nadzorowanego obszaru.]

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 2 lata),
 • znajomość platform integracyjnych,
 • znajomość narzędzi do modelowania architektury, najlepiej Sparx Enterprise Architect,
 • mile widziane doświadczenie w pracy u operatora telekomunikacyjnego,
 • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (teleinformatyka, informatyka),
 • wiedza w zakresie:
  • aplikacji wspierających procesy biznesowe m.in. klasy BPMS, EAI,
  • systemów i rozwiązań technologicznych z obszaru integracji,
  • architektury usługowej SOA,
  • architektury mikroserwisów,
 • znajomość notacji UML i BPMN,
 • znajomość SQL,
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność pracy pod presją,
 • mile widziana znajomość architektury referencyjnej dla firmy telekomunikacyjnej TMForum Frameworx.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

 

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: AI 0819

do góry