Programista (Senior Developer C#, .NET)

Miejsce pracy: Białystok; Nr ref.: DEV-B 0519

Od Kandydatów oczekujemy:

 • znajomości C#, w szczególności ASP.NET Core Web API na poziomie zaawansowanym;
 • znajomości relacyjnych baz danych i doświadczenia w pracy z MS SQL Server lub PostgreSQL;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania;
 • wykorzystywania w pracy dobrych praktyk programistycznych;
 • umiejętności testowania oraz dokumentowania tworzonego kodu;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • kreatywnego podejścia do realizowanych zadań;
 • sumienności, dokładności i odpowiedzialności;
 • zaangażowania, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie informatyczne;
 • praktyczna znajomość: JavaScript, HTML5, CSS;
 • doświadczenie w pracy w środowisku kontenerów Docker/Kubernetes;
 • znajomość systemów kontroli wersji, wzorców projektowych oraz ich praktycznego wykorzystania.

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • projektowanie i implementację nowoczesnych aplikacji biznesowych zgodnie
 • z dostarczoną specyfikacją;
 • obsługę powdrożeniową (utrzymanie), tworzenie rozszerzeń i poprawek dla już funkcjonujących modułów;
 • tworzenie dokumentacji projektowo-wdrożeniowej;
 • testowanie oprogramowania.

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • udział w dużych, unikalnych w skali Polski projektach z obszaru administracji publicznej;
 • przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny pracy;
 • intensywny rozwój zawodowy – szkolenia, certyfikacje;
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: DEV-B 0519