Specjalista / Starszy specjalista ds. realizacji projektów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w internecie

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • planowanie strategii i harmonogramu działań projektowych oraz określanie zasobów wymaganych do realizacji projektu,
 • koordynowanie wdrażania prac projektowych oraz pracy zespołu projektowego,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w projekcie oraz pracą ekspertów realizujących zadania, w tym ekspertów zewnętrznych,
 • organizacja wydarzeń zaplanowanych do realizacji w projekcie, np. szkoleń, konferencji, seminariów, akcji promocyjnych,
 • nadzór nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych i szkoleniowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów,
 • okresowe raportowanie z przeprowadzonych działań,
 • współpraca z zespołami wewnętrznymi NASK oraz z partnerami zewnętrznymi,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych/ szkoleniowych, udział w konferencjach/ panelach dyskusyjnych w ramach projektu,
 • przygotowywanie wybranych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego/ rozeznania rynku, tworzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowanie wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z procedurą zamówień publicznych lub rozeznań rynku (przy wsparciu Działu Zakupów oraz Zespołu Projektowego).

 

Główne wymagania stawiane kandydatom to:

 • wyższe wykształcenie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjno-informacyjnych,
 • wysokie kompetencje organizacyjno-logistyczne,
 • doświadczenie we współpracy z firmami zewnętrznymi ,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • skrupulatność i dokładność w wykonywaniu zadań,
 • terminowość,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów służbowych.

 

Atutem będą:

 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie,
 • doświadczenie w realizacji projektów PR i marketingowych,
 • ukończone wykształcenie wyższe na kierunkach psychologia, socjologia, pedagogika,
 • umiejętności trenerskie/ znajomość technik przekazywania wiedzy i metod pracy z dorosłymi,
 • znajomość branży IT lub technologii cyfrowych,
 • znajomość procedur zamówień publicznych (rozeznań rynku i Prawa zamówień publicznych),
 • znajomość zasad realizacji projektów realizowanych ze środków unijnych.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • miłą atmosferę pracy oraz atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, możliwość nauki angielskiego w godzinach pracy).