SPECJALISTA w Zespole Metod Bezpieczeństwa Sieci

Nr ref. ZMBS 0719

Co oferujemy:

 • szybki rozwój kariery w dziedzinie bezpieczeństwa IT,
 • codzienną pracę przy rozwoju oprogramowania,
 • naukę technologii i narzędzi używanych w bezpieczeństwie IT,
 • udział w projektach UE i międzynarodowych konferencjach,
 • stabilne warunki zatrudnienia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość publikacji w pismach naukowych,
 • pakiet socjalny (MultiSport, prywatna opieka medyczna, kursy jęz. angielskiego).

 

Zakres odpowiedzialności:

 • projektowanie, implementacja, testowanie oraz dokumentacja technologii tworzonych w zespole,
 • zbieranie i analiza danych z ruchu sieciowego z różnych źródeł, identyfikacja zagrożeń,
 • praca na danych w bazie NoSQL (Elasticsearch) ,
 • udział w projektach badawczych – przegląd istniejących rozwiązań, tworzenie prototypów oraz implementacja algorytmów analizujących dane.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, studenci w ostatnim semestrze oraz niedawni absolwenci mile widziani,
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych (protokoły: TCP/IP, HTTP, SMTP),
 • praktyczna umiejętność pisania kodu w co najmniej jednym języku, w szczególności Python,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie oraz sporządzanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa IT,
 • znajomość podstaw administracji systemami Linux,
 • znajomość zagadnień NoSQL oraz narzędzi wchodzących w skład Elastic Stack (głównie Elasticsearch oraz Kibana) ,
 • umiejętność posługiwania się systemem kontroli wersji Git,
 • znajomość dobrych praktyk programistycznych,
 • znajomość narzędzi wykorzystywanych w ochronie sieci komputerowych,
 • umiejętność tworzenia prezentacji oraz doświadczenie w przemówieniach publicznych,
 • udukomentowane doświadczenie w kodowaniu: strona na github, projekty uniwersyteckie, strona portfolio,
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach uniwersyteckich, krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref. ZMBS 0719