Specjalista ds. jakości oprogramowania

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: SJO 0319

Od Kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej dwóch lat doświadczenia w testowaniu oprogramowania,
 • znajomości narzędzi do automatyzacji testów (preferowane Selenium),
 • umiejętności pracy w systemie Linux,
 • znajomości Python, SQL, Bash,
 • umiejętności pracy z Issue Trackerem (Jira, Redmine),
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1,
 • wysokiej motywacji do pracy oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętności współpracy w zespole.

 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowanie planów testów funkcjonalnych,
 • wykonywanie testów manualnych oraz raportowanie,
 • implementacja i nadzorowanie implementacji testów automatycznych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w rozwoju testów automatycznych (nie tylko UI),
 • posiadanie certyfikatu ISTQB,
 • znajomość Robot Framework,
 • znajomość narzędzi ciągłej integracji (Hudson, Jenkins, Gitlab-CI).

 

Naszym pracownikom ferujemy:

 • szansę rozwoju przez udział w ciekawych, niestandardowych projektach realizowanych w nowoczesnych technologiach,
 • wspieranie rozwoju pracowników (szkolenia i certyfikacje),
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie),
 • naukę języka angielskiego w godzinach pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: SJO 0319