Specjalista ds. DNS

Nr ref. DNS 0219

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • przygotowywanie nowych oraz rozwijanie istniejących produktów i usług Rejestru domeny .pl,
 • prowadzenie i koordynowanie projektów realizowanych w Rejestrze domeny .pl,
 • gromadzenie i dokumentowanie wymagań,
 • przygotowywanie założeń realizacyjnych i analiz wykonalności,
 • ścisła współpraca z komórką odpowiedzialną za dostarczanie oprogramowania, w celu realizacji nowych i rozwoju istniejących systemów i aplikacji,
 • wsparcie procesu akceptacji i odbioru rozwiązań informatycznych.

 

Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

 • wyższe wykształcenie,
 • znajomość standardów i metodyk prowadzenia projektów informatycznych,
 • praktyczna znajomość oprogramowania: MS Excel na poziomie zaawansowanym, MS Project.
 • rozumienie i modelowanie procesów BPMN,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • systematyczność i dokładność,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętności organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
 • rzetelne podejście do wykonywanych obowiązków i wysoki poziom etyki zawodowej.

 

Atutami będą:

 • ogólna wiedza na temat rynku domen internetowych,
 • znajomość notacji UML,
 • znajomość języka SQL.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i projektach,
 • szkolenia,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy oraz atrakcyjny pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref. DNS 0219